Close

14 lipca 2018

Affinity Designer: skróty klawiszowe w programie

Skróty klawiszowe w Affinity Designer usprawniające pracę w programie.

Skróty klawiszowe w Affinity Designer są zbliżone do tych znanych z programu Illustrator. Wszystkie skróty można dostosować wchodząc w menu Edit -> Preferences -> Keyboard Shortcuts.

Obecnie (stan na 4 maja 2020 roku) firma Serif przygotowała dla swoich klientów specjalną ofertę. Program można nabyć z 50% zniżką za jedyne 119,99 zł. W cenie zawarta jest licencja wieczysta na użytkowanie programu, z gwarancją aktualizacji do wersji 2.0 (twórcy jeszcze nie opowiedzieli się czy kolejne aktualizacje od 2.0 będą płatne). Dla użytkowników płacących w walucie USD (dolar amerykański) cena wynosi 24,99 dolarów.

Zobacz też: Affinity Publisher wydany. Czy zagrozi Adobe InDesign?

Skróty ogólnego zastosowania w Affinity Designer oraz działające podczas pracy w trybie Draw Persona

Ctrl + G: zgrupowanie obiektów
Ctrl + Shift + G: rozgrupowanie obiektów
Ctrl + L: zablokowanie obiektu (lock) – odblokować można poprzez okno Layers
Ctrl + Z: cofnięcie ostatniej operacji
Ctrl + Y: ponowienie ostatnio cofniętej operacji
Ctrl + J: zduplikowanie zaznaczonego obiektu
Ctrl + Enter: zamiana obiektu na krzywe
Ctrl + [: przesunięcie obiektu pod spód o 1 pozycję
Ctrl + ]: przesunięcie obiektu na górę o 1 pozycję
Shift + Ctrl + [: przesunięcie obiektu na sam dół w projekcie
Shift +Ctrl + ]: przesunięcie obiektu na samą górę w projekcie

Ctrl + scroll myszy – przemieszczanie góra-dół po arkuszu
Alt + scroll myszy – przybliżenie lub oddalenie
Spacja: na czas trzymania zamienia aktualne narzędzie na rączkę – przydatne do przemieszczania się po projekcie
Klawisze [ oraz ] – powiększenie lub pomniejszenie rozmiaru pędzla
Ctrl + (apostrof): pokazanie lub ukrycie siatki (grid)
Ctrl + ; – ukrycie lub wyświetlenie prowadnic
Klawisze numeryczne od 1 do 0 – ustawienia przezroczystości obiektów, gdzie 1 – przezroczystość 10%, 2- 20%, (…) 9 – 90%, 0 – brak przezroczystości
/: usunięcie wypełnienia z obiektu
\: ukrycie lub pokazanie obiektów poza obszarem projektu (slip to canvas)
; (średnik): włączenie lub wyłączenie funkcji automatycznego przyciągania do obiektów
X: przełączenie się między właściwościami obrysu lub wypełnienia
Escape – przerwanie aktualnie wykonywanej operacji

Tabulator: ukrycie bocznych paneli
Ctrl + Tabulator
: przełączanie się w kartach pomiędzy projektami
Ctrl + R
: ukrycie lub pokazanie prowadnic
Ctrl + S
: zapis projektu
Ctrl + P: drukowanie wprost z programu
Ctrl + N: wywołanie okna New Document (nowy dokument)
Ctrl + W: zamknięcie projektu

Ctrl + 1: powiększenie do rozmiarów rzeczywistych (100%)
Ctrl + 2: powiększenie do 200%
Ctrl + 3: powiększenie do 400%
Ctrl + 4: powiększenie do 800%

V: narzędzie zaznaczania (podstawowe narzędzie z przybornika)
I
: narzędzie służące do pobrania koloru
M: narzędzie prostokąt (wciśnięcie kolejny raz przełącza na elipsę, kolejny raz na zaokrąglony prostokąt)
T: narzędzie tekst
G: narzędzia wypełnienia gradientowego
C: narzędzie Corner Tool (zaokrąglenie rogów)
Y: narzędzie Transparency Tool (przezroczystość)
Z: narzędzie powiększenie (działa z kliknięciem i przeciągnięciem myszy)
, (przecinek): włączenie podzielonego widoku: wektorowego i w pikselach
Ctrl + T: przywołanie okna „Character” – formatowania tekstu
Ctrl + M: wywołanie okna krzywe (działa tylko dla obiektów rastrowych)

skróty klawiszowe affinity designer

Wszystkie skróty możesz dostosować według swoich potrzeb w zakładce Keyboard Shortcuts, którą znajdziesz w głównych ustawieniach programu

Skróty klawiszowe pomocne podczas formatowania tekstu

Ctrl + Alt + L: wyrównanie tekstu do lewej
Ctrl + Alt + R: wyrównanie tekstu do prawej
Ctrl + Alt + L: wyrównanie tekstu do środka

Ctrl + T: przywołanie okna Character
Alt + strzałka w górę: zmniejszanie interlinii między wierszami
Alt + strzałka w dół: zwiększanie interlinii między wierszami
Alt + strzałki w bok: zwiększanie lub zmniejszanie odstępów między znakami

Zobacz też: Photopea – program graficzny online, który wygląda jak klon Photoshopa

Skróty klawiszowe w Affinity Designer podczas pracy z transformacjami i warstwami

Przytrzymanie Shift podczas obracania obiektu: obrót co 15 stopni
Przytrzymanie Shift podczas rysowania obiektu: rysowanie obiektu o równych bokach
Shift + Ctrl: rysowanie obiektu od środka
Przytrzymanie Shift podczas zaznaczania: pozwala zaznaczać wybrane obiekty
Wciśnięcie prawego przycisku myszy podczas zaznaczania: zaznacza również obiekty, które nie są w pełni zaznaczone polem (najpierw puść lewy, potem prawy, by zaznaczyć)

Affinity Designer pozwala wykonywać proste działania matematyczne w oknie Transform

Przy założeniu, że mamy narysowany pionowy prostokąt o wymiarach 50 mm wysokości (height) i 20 mm szerokości (width):
W: 20+10 = 30 mm
W: 20-10 = 10 mm
W: 20*10 = 200 mm
W: 20/10 = 2mm
W: 20+10% = 22 mm
W: 20-10% = 18 mm
W: h*2 = 100mm
W: h/2 = 25 mm

Sprawdź też moje inne wpisy na temat programu Affinity Designer.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *