Close

9 maja 2020

Affinity Photo: skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe Affinity Photo

Skróty klawiszowe w programie Affinity Photo, które znacznie przyspieszą pracę w programie.

Wpis o skrótach klawiszowych w Affinity Designer jest jednym z popularniejszym na moim blogu. Postanowiłem więc stworzyć kolejną notkę. Tym razem przedstawiam skróty klawiszowe w Affinity Photo.

Skróty ogólnego zastosowania w Affinity Photo oraz działające podczas trybie Pixel Persona

Poruszanie się po projekcie

Ctrl + scroll myszy: przemieszczanie góra-dół po arkuszu
Alt + scroll myszy:
przybliżenie lub oddalenie
Spacja: na czas trzymania zamienia aktualne narzędzie na rączkę – przydatne do przemieszczania się po projekcie
Tabulator: zmiana trybu wyświetlania (ukrycie przyborników)

Klawisze numeryczne od 1 do 0: zmiana przezroczystości wybranej warstwy o 10% (10% dla klawisza 1, 100% dla klawisza 0)

Ctrl + 1: powiększenie projektu do rozmiarów rzeczywistych (100%)
Ctrl + 2: powiększenie projektu do 200%
Ctrl + 3: powiększenie projektu do 400%
Ctrl + 4: powiększenie projektu do 800%
Ctrl + 8: powiększenie projektu do rozmiarów rzeczywistych (skala 1:1 w mm)
Ctrl + 9: powiększenie projektu do rozmiarów rzeczywistych w pikselach
Ctrl + 0: dopasowanie projektu do poziomu ekranu (zmieści na wysokość)
Ctrl + – (control i minus): oddalenie
Ctrl + + (control i plus): przybliżenie

Narzędzia dla Pixel Persona

Q: wejście w tryb szybkiej maski (dla wybranej warstwy)
W: narzędzie szybkie zaznaczanie obiektów
B: narzędzie pędzel
E: narzędzie gumka (ponowne wybiera kolejne z grupy)
T: narzędzie tekst
U: narzędzie obiekty
I: narzędzie próbka koloru
O: narzędzie rozjaśnienie / gąbka / ściemnienie
P: narzędzie Pen Tool (krzywe)
H: narzędzie rączka
J: narzędzie pędzel korygujący
L: narzędzie Lasso
C: narzędzie kadrowanie
V: narzędzie przesuwanie (Move Tool)
M: narzędzie zaznaczanie (prostokątne, eliptyczne itd.)

Ctrl + T: wywołanie okna Character (formatowania tekstu)
Ctrl + U: wywołanie okna z modelem kolorów HSL
Ctrl + L
: okno Poziomy
Ctrl + M: okno Krzywe

Sterowanie wielkością pędzla

[: pomniejszenie rozmiaru pędzla
]: powiększenie rozmiaru pędzla

Warstwy

Ctrl + [: przeniesienie warstwy o 1 poziom w dół
Ctrl + ]: przeniesienie warstwy o 1 poziom w górę

Ctrl + E: scalenie wybranej warstwy z jedną niżej
Ctrl + G: zrób z kilku warstw grupę warstw
Ctrl + J: duplikuj warstwę

Skróty użytkowe w Affinity Photo

Ctrl + W: zamknij dokument
Ctrl + S: zapisz dokument
Ctrl + O: otwórz inny dokument
Ctrl + N: stwórz nowy dokument
Ctrl + P: drukowanie wprost z programu

Ctrl + A: zaznacz wszystko
Ctrl + D: usuń zaznaczenie
Ctrl + X: wytnij (warstwę, zaznaczenie itd.)
Ctrl + C: skopiuj (warstwę, zaznaczenie itd.)
Ctrl + V: wklej (warstwę, zaznaczenie, obiekt ze schowka itd.)
Ctrl + Z: cofnij ostatnią operację o 1 do tyłu (ponowne o 2 do tyłu itd.)
Ctrl + Y: przywróć operację o 1 krok do przodu (przeciwieństwo Ctrl + Z)

Ctrl + R: ukrycie lub pokazanie prowadnic
Ctrl + ’ (apostrof): pokaż lub ukryj siatkę dokumentu
; (średnik): włączenie lub wyłączenie przyciągania

Ctrl + I: inwersja (negatyw, odbicie barw)
Ctrl + Enter: przekształć obiekt w krzywe

Skróty klawiszowe Affinity Photo w trybie Liquify Persona

Jeśli masz propozycję sensownego tłumaczenia dla tych narzędzi, zostaw je w komentarzu. :)

F: narzędzie Freeze Tool – zaznaczanie maską części obrazu, która nie ma być modyfikowana
W: narzędzie Thaw Tool – poprawa maski (działa jak gumka dla narzędzia Freeze Tool)

P: narzędzie Push Forward Tool (odpychanie)
L: narzędzie Push Left Tool
T: narzędzie Twirl Tool (wirowanie/smużenie)
U: narzędzie Pinch Tool (powiększanie)
N: narzędzie Punch Tool (pomniejszanie)
B: narzędzie Turbulence Tool (rozrzucanie)
C: narzędzie Mesh Clone Tool
R: narzędzie Reconstruct Tool

Skróty klawiszowe Affinity Photo w trybie Develop Persona

Klawisze numeryczne od 1 do 0: zmiana twardości pędzla o 10% (10% dla klawisza 1, 20% dla klawisza 2, 0% dla klawisza 0)
W: narzędzie balans bieli
R: narzędzie usuwania czerwonych oczu
C: narzędzie Crop Tool (kadrowanie)
O: zmień model linii podczas używania narzędzia Kadrowanie (Crop Tool)
L: narzędzie Blemish Removal Tool
B: narzędzie Overlay Paint Tool
, (przecinek): podgląd naniesionych zmian w trybie przed/po

Formatowanie tekstu

Ctrl + T: przywołanie okna Character
Ctrl + strzałki w bok + T: przesuwanie miejsca edycji między słowami, a nie literami
Alt + strzałka w górę: zmniejszanie interlinii między wierszami
Alt + strzałka w dół: zwiększanie interlinii między wierszami (wciśnij dodatkowo Ctrl, by przyspieszyć efekt)
Alt + strzałki w bok: zwiększanie lub zmniejszanie odstępów między znakami (wciśnij dodatkowo Shift, by przyspieszyć efekt)

Wykonywanie prostych działań matematycznych w oknie Transform

Przy założeniu, że np. mamy utworzony prostokąt o wymiarach 50 mm wysokości (height) i 20 mm szerokości (width):
parametr W: 20+10 = 30 mm
parametr W: 20-10 = 10 mm
parametr W: 20*10 = 200 mm
parametr W: 20/10 = 2mm
parametr W: 20+10% = 22 mm
parametr W: 20-10% = 18 mm
parametr W: h*2 = 100mm
parametr W: h/2 = 25 mm

Skróty klawiszowe w Affinity Photo podczas pracy z obiektami

Shift podczas zmiany rozmiaru: skalowanie z zachowaniem proporcji (obiektu, warstwy)
Przytrzymanie Shift podczas obracania obiektu
: obrót co 15 stopni
Przytrzymanie Shift podczas rysowania obiektu: rysowanie obiektu o równych bokach
Shift + Ctrl: rysowanie obiektu od środka
Przytrzymanie Shift podczas zaznaczania: pozwala zaznaczać jednocześnie kilka obiektów
Wciśnięcie prawego przycisku myszy podczas zaznaczania: zaznacza również obiekty, które nie są w pełni zaznaczone polem (najpierw puść lewy, potem prawy, by zaznaczyć)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *